Casus Dedektif Kamera

  • Casus Dedektif Kamera

Casus Dedektif Kamera

1.120 TL


Ö?renci ve Dedektif Gizli Kamera

 

Dünyanyn en profesyonel kablosuz görüntü aktarma sistemidir.

 

Profesyonel dedektifler, ö?renciler, gazeteciler vb i?letmeler, ki?iler bu sistemi kullanmaktadyrlar.
Kullanylan malzemeler tamamen profesyonel cihazlardyr, sizi yary yolda byrakmaz.

Tüm evraklary rahatlykla okuyarak görüntüleri gizli bir ?ekilde aktarmanyzy sa?lar.
Bina içindeki ki?inin üzerinde, A4 ka?ydy okuyabilecek Sony 2.2 mm lens
özel imalat kablosuz casus kamera ve transmitter sistemi olacaktyr.
(Ceketin ön tarafyna dü?me ?eklinde, bilek altyna veya el çantasynyn içine takylacaktyr)
Toplam a?yrlyk 250 gram civarydyr.

Transmitter binadaki ki?inin üzerinde veya evrak çantasyndada olabilir.
Evrak çantasy istenmesi durumunda yine özel imalat yapylarak çanta ücreti ayryca hesaplanacaktyr.

Bina içindeki görüntüleri araç içinden canly olarak naklen laptop yada LCD TV den alabilirsiniz.

Bina içindeki orta?ynyza telefon yardymy sayesinde yönlendirme yapabilirsiniz.

Bina içindeki orta?ynyzda gizli casus kulaklyk oldu?u için orta?ynyzyn bulundu?u odadaki insanlar araç içinden gelen sesleri duymayacaklardyr.

Bina içindeki ki?i araç içinden gelen komutlary aynen uygulayacaktyr.

 

Sistemde kullanylan malzemeler

 

Dünyanyn en küçük mini Sony CCD geni? açy kamera.
3000 mW transmitter verici. (Bina içindeki ki?i üzerinde olacaktyr)

Açyk alanda 1-3 kilometre, kapaly alanda 70-400 metre arasy kesintisiz yayyn.
(Görüntüler 4-5 duvar arkasyna rahatlykla geçer)

Bu de?er duvaryn kalynly?y inceli?ine ve hava ?artlaryna göre de?i?iklik gösterebilir.
Laptop için görüntü alycy ve kaydedici DVR cihaz.
Kablosuz kulak içi dinleme cihazy (tam takym)

Not : Bu sistemin enerjisi, ortalama 4-6 saat gidecek ?ekilde ayarlanmy?tyr.
Daha sonra ?arz ederek tekrar tekrar kullanabilirsiniz.

 

Paket içeri?i

 

1: Sony sensor 2.2 mm lens A4 ka?yt okuyabilen kamera
2: Kamera için batarya
3: Verici transmitter
4: Alycy recevier
5:Türkçe kullanma klavuzu