Kablosuz Parmak Gizli Kamera

  • Kablosuz Parmak Gizli Kamera

Kablosuz Parmak Gizli Kamera

300 TL


Kablosuz Mini Wireles Kamera

Bazy açyk arttyrma ve aly?veri? sitelerinde bu kameranyn açyk alanda 300 kapaly alanda 100 mt yayyn mesafesi olarak belirtilmi?tir.Bu bilgi yanly?tyr, do?rusu ?öyledir; Bu kamera 2.4 GHz üzerinden yayyn yapmaktadyr ve 150 mW çyky? gücüne sahiptir.
 
Parmak kamera açyk alanda 60-100 , kapaly alanda 20-50 m yayyn yapar.( bina içerisinde duvarlaryn arkasyndan kablosuz olarak yayyn yapar.) Bilginize sunaryz.

Pille çaly?ma süresi 2-4 saat.

 
Gizli telsiz mikro kamera. Kesme ?eker boyutlarynda, 2 milimetre objektif geni?li?i olan bu gizli kamera istenilen yere kolaylykla yerle?tirilir. Üzerindeki mikro vericisi ile açyk alanda 60-100* , kapaly alanda 20-50* ( bina içerisinde duvarlaryn arkasyndan kablosuz olarak görüntü alynabilir) metre mesafeye oldukça kaliteli renkli görüntü ve ses transferi yapar. Vericisi üzerinde olan gizli telsiz mikro kamera 9 volt pil ya da 220 VAC- 9 VDC adaptörü ile çaly?tyrylyr. Sigara paketi boyutlaryndaki alycy cihazdaki video ve ses çyky?yny isterseniz televizyona ba?layyp izleyin, isterseniz videoya ba?layyp kaydedin. Hem verici hem de alycy cihazyn adaptörleri, ara kablolary, scart-tos fi? adaptörü hepsi birlikte verilir. Al, tak hemen çaly?tyr.
 
Görüntüleri isterseniz kamerayy takaca?ynyz 9 V AAA pilile yanynyzda ta?yyyp aldy?ynyz görüntüleri alycynyza gönderebilirsiniz.Pil aparati paket icerisinde mevcuttur.

ÖZELLYKLER


628*582 pixel çözünürlük ( tam ekran görüntü )

70 derecelik geni? açy

Ses alici dahili microfon.

kameradan alynan görüntüler anynda kesintisiz tam ekran olarak görüntü ve ses almanyza sa?lar.

Kameranyzy Televizyonunuza direkt ba?layyn görüntü alyn .

Açyk alanda 100 mt yayyn mesafesi oldu?u için 100 mt görüntü alma kablosu ücreti ödemeyeceksiniz ( 100 mt görüntü alma kablosu takriben 100 TL )

Alynan görüntüleri ister *Bilgisayarynyza isterseniz Video veya benzeri cihazlarynyza kaydedebilirsiniz.

KULLANIM ALANLARI
 

Özel güvenlik ?irketleri , gizli kamera kullanymy için özel dedektifler ,gizli kamera çekimleri için TV yayyncylary , özel mülkiyet veya site , villa, konut ,apartmanlar , orta ve büyük ölçekli i?letmeler,plazalar,fabrikalar,resmi kurumlar,çocuk ve hasta izleme.

Kablo derdi olmady?y için metrelerce kablo ile u?ra?mayyn , di?er kablolu kameralardan daha ekonomik kullany?ly küçük kablosuz ve gizli.

 

PAKET YÇERY?Y

12 V orjinal adaptör ( 2 Adet )


Recevier ( Alycy 1 adet )

Kamera ,dahili anteni ile birlikte ( 1 adet )

Recevier orjinal anten

Recevier orjinal TV& PC ba?lanty kablosu

Kameradan pil ve adaptör ba?lantysy için orjinal kablo

Arazi ve bina ?artlaryna göre de?i?ebilir.

Sipari? esnasynda metal kasa yada kasasyz olaca?yny lütfen belirtiniz